دلنوشته ایی از زبان مادر بسیحی و روحانی شهید محمد علیخانی

به بهانه سالروز شهادت او در عملیات کربلای ۵

 

 

 

سلام محمدم !

سلام مادرجان !

سلام رفیقم !

سلام لاله خونینم !

سلام شهیدم !

سلام یاور امام زمانم !

ان روزهایی که من در کنار زمینیان بودم

لحضه لحضه این روزها را با یاد و خاطرات

تو سپری می کردم.

اگر چه هر روز مادرت با یاد تو بود

اما بیست ویکم دی ماه هر سال برای مادر تو

معنای دیگری داشت.

فرزندم !

من تو را هرروزوهرلحضه کنارخود حس می کردم

نه تنها یک حس که تو را کنار خود می دیدم !

تو نه تنها قبل از شهادتت که بعد از ان هم

غمخوار و یارو مونس مادر بودی

تو همیشه کنار من بودی! 

پسر شهیدم

اکنون که مدتها ست که به اسمان سفر کرده ام

و برای همیشه پیش تو امده ام باز هم تو مونس و

غمخواروانیس مادر هستی.

 

 

 

 

در سالروز شهادت این شهید والا مقام دسته گلی از  فاتحه و صلوات

را تقدیم هر دوی ان اسمانیان می کنیم.