کتاب «خط فکه» شامل یادداشت‌های شهید سید محمد شکری از لحظه به لحظه 

خاطرات وی  از حالات خود و رزمندگان قبل از عملیات و بعد از عملیات، مناجات‌های

 

خود و همرزمانش، وصیت نامه نوشتن

 

 شهیدان قبل از عملیات‌ها، شهادت شهیدان و امداد رسانی‌اش در جبهه است.

 


کتاب «خط فکه» یادداشت‌های شهید سید محمد شکری، شهید امداد رسان است. انتشار چنین کتاب مستندی از یادداشت های این شهید سبب ماندگاری خاطرات دلاوری ها و ایثارگری ها می شود. شهید شکری دانشجوی رشته پزشکی بوده، درس را رها می‌کند و به جبهه می‌رود و در جبهه آموخته‌هایش را پیاده می‌کند و به کار امدادرسانی مجروحین می‌پردازد.

یادداشت‌های سید محمد در این کتاب مشتمل بر لحظه به لحظه خاطرات وی از حالات خود و رزمندگان قبل از عملیات و بعد از عملیات، مناجات‌های خود و همرزمانش، وصیت نامه نوشتن شهیدان قبل از عملیات‌ها، شهادت شهیدان، امداد رسانی‌اش در جبهه است.

«خطه فکه» عنوان اولین بخش این کتاب است که خاطرات این شهید در روز هجدهم اردیبهشت سال 1365 است. «در مهران» عنوان بخش دوم کتاب خط فکه است که شامل لحظه به لحظه مشاهدات خود از جبهه مهران است. بخش سوم کتاب به مشاهدات شهید سید محمد شکری از منطقه عملیاتی فاو اختصاص یافته است.

بخش چهارم این کتاب هم یاد داشت های این شهید از حضورش در جبهه شلمچه است.  در آخر کتاب هم وصیت‌نامه‌ای که این شهید قبل از شهادتش نوشته بود آمده است.

در بخشی از کتاب آمده است: دایره خورشید، گاهی آن قدر خودش را کوچک می‌کند که می‌توان آن را در کنج یک دل پیدا کرد و ستاره‌ها هم، که آویز قلب‌های مرصّع می‌شوند. خیلی بودند آدم‌هایی که پوسته زمین را انداختند و مثل بلدها پا در راه‌های آسمان گذاشتند و جبهه پر بود از این بلدهای عاشق.

گفتنی است این کتاب در غرفه نشر صاعقه- نشر 27 در چهارمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس عرضه می شود.

تفریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب خط فکه

«این سندی ارزشمند از اوضاع جبهه و خوی و خصیلت بسیج است. این حرف ها برای مردم دنیای مادی و ظلمانی، قابل فهم و درک نیست؛ اگر چه سراسر هشت سال دفاع مقدس ما از آن پر است. نگارش روان و روشن و موشکاف این نوشته بر ارزش سندی آن می افزاید و شهید عزیز نویسنده ی این خاطرات با این نوشته نیز بخشی از فضای مصفای روح بسیجی را مجسم می کند. رحمت خدا بر روان پاکش باد.»
 « این از جمله ی نوشته هایی است که حتما باید به زبان های دیگر ترجمه شود.»