به یاد بسپاریم که چه بسیار گل های همیشه بهارمان مثل یاس نبی (ص)

چنان جاوید و همیشه  بهار شدند که فقط  خدایشان می داند .

 

 

 

 

بهار ۱۳۹۴ هم نرم نرمک فرارسید . سوز و سرمای زمستان رخت بربست و خزان و مرگ و نابودی جای خود را به تازگی و زندگی و هسستی داد .
من  وتو و همه ما یک سال دیگر را پشت سر گذاشتیم تا به این بهار رسیدیم .
 طبیعت ، روزهای سرد و سخت را پشت سر گذاشت و به طراوت و زیبایی و سرسختی رسید .
درختان شکوفه زدند و گلهای زیبا دشت ها را زینت بخشیدند بخصوص دشت های زیبای لاله و شقایق حال و هوایی دیگر به طبیعت و روزهای بهاری بخشیدند .
از یک ماه مانده به بهار همه ما حال و هوای دیگری پیدا میکنیم و سسعی میکنیم با خانه ها و کوچه ها و دل های زیبا به استقبال بهار زیبا برویم .
وقتی که همه کوچه ها و محله های شهر یا روستای مارا آراسسته فصل بهار میکنیم زیبا ترین تابلویی که بر سر هر کوی و برزن میبینیم تصویر زیبایی یک یا چند گل همیشه بهار است که در روززهای سرد و تاریک حمله خسم راهزنین به این مرزو بوم پرپر شدند تا حال من و تو و ما ، آمد بهار را جشن بگیریم و سرسبزی و طراوت دشت های این دیار سرافراز را نظاره گر باشیم .
 اما بهار هم همیشه نمیماند ، همانطور که من و تو و ما همیششه نخواهیم ماند .

 

 

 

بیایید به یاد آوریم سالیان گذشته را !
در همین شهر و روستا و محله خود ، چه تعداد عزیزان و اطرافیان ، شاید از الان ما هم شاداب تر به استقبال بهار می رفتند ، اما حال دیگر نیستند و نه تنها نیستند ، بلکه در یاد من و تو نیز نباشند که دو یا سه یا چهار بهار گذشته چه کسانی بودند و حال دیگر نیستند ؛ اما (( گل های همیشه بهار )) تا ابدیت و تا قیامت و تا دنیا دنیاست ، (( گل های همیشه بهارند )) و نه تنها اکنون در کنار ما آمدن بهاری دیگر را جشن می گیرند که با عرشیان و قدیسان و ملکوتیان نیز همواره و همواره جشن و سروری دائمی و ابری دارند و در عرش خدا ،در آسمانها هم از آنها به عنوان (( گلهای همیشه بهاری )) که همواره زنده و جاوید هستند و در کنار تنها باقی ، رزق و روزی می گیرند ، یاد می شود .
آمدن بهار را به خاطر بسپاریم برای به یاد آموردن شادابی و طراوت و سر سبزی همیشگی گل های همیشه بهاری !
و آمدن بهار امسال را به خاطر بسپاریم؛
چرا که امسال بهارمان (( بوی یاس )) می دهد.
و به یاد بسپاریم که (( گل های همیشه بهارمان )) هم (( عطر یاس )) جاودانه شان ساخت و گل همیشه بهار شدند ؛
و به یاد بسپاریم که چه بسیار گل های همیشه بهارمان مثل یاس نبی (ص) چنان جاوید و همیشه  بهار شدند که فقط  خدایشان می داند که عطرشان کدامین دشت را آکنده ساخته و نور همیشه روشن و باقی شان کدام قطعه از خاک را گرمی و روشنایی دائمی بخشیده است .
پس ، من و تو و ما هم بهارمان را و هر روز سال نویمان را جاودان و معطر می کنیم با نام (( خالق بهار )) و با یاد (( یاس خوشبوی پیام آور بهار )) و با خاطره (( گلهای همیشه بهاری )) ؛
و به امید فرا رسیدن بهاری که عطر (( گل نرگس )) بهارمان را بهار و زندگیمان را زندگی کند .
                             روزهای سال جدیدتان همیشه بهاری